OGAWA按摩椅聖誕加碼願望🥳

                                                                       優惠款款幫你加碼!🤩 指定按摩椅加送3款贈品 !

「聖誕加碼願望優惠」條款及細則:

條款及細則:

  1. 聖誕加碼願望推廣期為2022年12月8日至12月31日,包括首尾兩日。
  2. 因應不同的推廣優惠,網上商店的貨品價格有可能與OGAWA門市有所不同。
  3. 贈品數量有限,送完即止。
  4. Ogawa有權隨時更改上述條款,恕不另行通知。如有任何疑問,Ogawa將保留最終決定權。